MEDLEMSKAP I KVELDE IL


Hvem skal være medlem?
Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Kvelde IL skal være medlemmer av idrettslaget.

Pliktig medlemskap
For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og
skal du delta med Kveldelogo på trøya må du være registrert medlem.

Medlemskontingnet og treningsavgift
I Kvelde IL sendes det ut en felles faktura for medlemskontingent og treningsavgift.
Treningsavgift skal gå til å dekke kostnader forbundet med treninger og
aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere.

Tillitsvalgte og medlemskontingent
Alle som er tillitsvalgte representanter for Kvelde IL skal være medlemmer av idrettslaget.  Dette fordi
tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Kvelde IL og er derfor Kvelde IL's representanter i slike
sammenhenger.  Kun medlemmer av Kvelde Idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker.

Innmelding og utmedling
Medlemskontingneten til Kvelde IL, skal normalt faktureres ved starten av året, og
medlemskontingenten blir ikke refundert dersom du melder deg ut.  Du skal utføre en aktiv handling for
å bli medlem i Kvelde IL og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt.  Så lenge du står
registrert som medlem og vi ikke har få beskjed om utmelding, så vil ditt medlemskap bli fakturert.

Medlemstyper

Fordeler knyttet til medlemskap
Som medlem i Kvelde IL vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå
rabatterte priser på varer og utstyr som tilbys av samarbeidsparter av Kvelde IL. Dette
gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr.Les mer her -> 

Støtte fra Idrettsforbundet
Ditt medlemsskap i Kvelde IL utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som
er registrert i idrettslaget vil Kvelde IL motta støttemidler som fordeles tilbake til særidrettene og
kommer alle sammen tilgode.

Forsikring gjennom medlemskap
Alle barn som er tilsluttet Kvelde IL ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges
Idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. Forsikringen gjelder også
for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere gjennomfører organisert trening/øvelse,
konkurranse eller i formindelse med reise til og fra.

Ønsker du / din familie å bli medlem? send e-post til post@kveldeil.no

Levert av IdrettenOnline