HandleUKE hos Sport 1

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 12. Apr 2022

Da er det endelig tid for rabattfest for våre medlemmer hos Sport 1!

 

Kvelde IL sine medlemmer får -30% på en handel i løpet av uke 17: 25.April – 30. April.

 

Alle klubbens medlemmer skal få et rabattkort av sin trener som leveres i kassen for å få -30% rabatt på en handel den uka.


Medlemskontingenten for 2022 er nå sendt ut

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 23. Mar 2022

Medlem- og treningskontigenten er nå  sendt ut. Vi oppfordrer dere til å betale denne raskest mulig. Fakturaen finner dere på mail eller i min idrett. Mottar du faktura i postkassen oppfordrer vi deg til å sende din mailadresse til dagligleder@kveldeil.no slik at vi kan sende deg faktura digitalt i fremtiden.

For at vi kan vedlikeholde vårt område, drive aktiviteter og holde tilbudet vedlike i Kvelde trenger vi disse inntektene. Og skulle det være en grunn til at du ikke har mulighet til å betale, send oss en e-post på dagligleder@kveldeil.no så har vi gode løsninger, alle barna skal få delta på aktivitet i regi av klubben. Det er bedre enn at det ender med purringer og inkasso.Saksliste til årsmøtet 22.03.2022

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 15. Mar 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 07.02.2021. 

Årsmøtet avholdes den 22.03.2022 i Kveldehallen og på Teams 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

 

Saksliste: 

 

 1. 1. Godkjenne stemmeberettigede 

 1. 2. Velge ordstyrer 

 1. 3. Velge referent 

 1. 4. Velge to til å underskrive årsmøteprotokoll 

 1. 5. Godkjenne innkalling 

 1. 6. Godkjenne sakliste 

 1. 7. Godkjenne forretningsorden 

 1. 8. Gjennomgå idrettslagets årsmeldinger 

 1. 9. Gjennomgå idrettslagets regnskap 

 1. 10. Behandle innkomne forslag og saker 

10.1: Ny garasje/driftsbygning 

10.2: Idrettslagets sykkelgruppe 

10.3: Idrettslagets friidrettsgruppe 

 1. 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

 1. 12. Fastsette utgifter som dekkes av KIL 

 1. 13. Vedta idrettslagets budsjett 

 1. 14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 1. 15. Foreta valg 


 1. Årsmøte avsluttet 

 

 

 Med vennlig hilsen 

 Hovedstyret i Kvelde Idrettslag Se vår flotte klubbkolleksjon

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 25. Feb 2022

I samarbeid med Adidas og Sport 1 - Albert Bøe er vi stolte over å vise frem mange av våre sponsorer på klubbkolleksjonen vår :)

Kolleksjonen kjøpes ferdigrykket hos Albert Bøe sport i Larvik.

Si ifra til betjeningen så kan en få trykket på eget navn eller initialer.ÅRSMØTE

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 7. Feb 2022


Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Kvelde Idrettslag.


Pga av Covid-situasjonen oppfordrer vi også i år medlemmer til å delta digitalt på årets årsmøte. 

For å delta digitalt benyttes denne linken; Klikk her for å delta i møtet  


De som ønsker å møte opp fysisk må melde seg på til leder@kveldeil.no senest en uke før årsmøte. 

 

Årsmøtet avholdes tirsdag  22. mars 2022kl 19.30 i Kantina i Kveldehallen 


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 7. mars, til leder på epost leder@kveldeil.no eller pr post til Postboks 25, 3284 Kvelde. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.kveldeil.no


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret