Medlemskontingenten for 2022 er nå sendt ut

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 23. Mar 2022

Medlem- og treningskontigenten er nå  sendt ut. Vi oppfordrer dere til å betale denne raskest mulig. Fakturaen finner dere på mail eller i min idrett. Mottar du faktura i postkassen oppfordrer vi deg til å sende din mailadresse til dagligleder@kveldeil.no slik at vi kan sende deg faktura digitalt i fremtiden.

For at vi kan vedlikeholde vårt område, drive aktiviteter og holde tilbudet vedlike i Kvelde trenger vi disse inntektene. Og skulle det være en grunn til at du ikke har mulighet til å betale, send oss en e-post på dagligleder@kveldeil.no så har vi gode løsninger, alle barna skal få delta på aktivitet i regi av klubben. Det er bedre enn at det ender med purringer og inkasso.Saksliste til årsmøtet 22.03.2022

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 15. Mar 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 07.02.2021. 

Årsmøtet avholdes den 22.03.2022 i Kveldehallen og på Teams 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

 

Saksliste: 

 

 1. 1. Godkjenne stemmeberettigede 

 1. 2. Velge ordstyrer 

 1. 3. Velge referent 

 1. 4. Velge to til å underskrive årsmøteprotokoll 

 1. 5. Godkjenne innkalling 

 1. 6. Godkjenne sakliste 

 1. 7. Godkjenne forretningsorden 

 1. 8. Gjennomgå idrettslagets årsmeldinger 

 1. 9. Gjennomgå idrettslagets regnskap 

 1. 10. Behandle innkomne forslag og saker 

10.1: Ny garasje/driftsbygning 

10.2: Idrettslagets sykkelgruppe 

10.3: Idrettslagets friidrettsgruppe 

 1. 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

 1. 12. Fastsette utgifter som dekkes av KIL 

 1. 13. Vedta idrettslagets budsjett 

 1. 14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 1. 15. Foreta valg 


 1. Årsmøte avsluttet 

 

 

 Med vennlig hilsen 

 Hovedstyret i Kvelde Idrettslag