Informasjon rundt Corona situasjonen i Kvelde idrettslag.

Postet av Klubb dokumenter den 4. Apr 2020

Det er mye info som kommer om dagen ang Corona. Det nyeste som har kommet spesifikt til idretten er at organisert  idrett kan åpne igjen med følgende retningslinjer (se link). 

Dette er generelle retningslinjer for idretten.

Vi som klubb ser at dette kommer til å bli vanskelig å håndheve for treneren som står ansvarlig på feltet. 

Vi ønsker derfor å IKKE arrangere organisert idrett i Kvelde IL med det første.

Vi oppfordrer alle trenere til å finne alternative løsninger på å holde utøverne i form til sesongen starter. Eksempler på alternativer kan være: legge ut kondisjon, styrke og teknikk/ferdighetsøvelser på nettet de skal gjennomføre, sette opp treningsprogram, eller holde felles økter med styrke og kondisjon over videosamtaler. 

Idrettforsikringen gjelder nå også for egentrening som ikke er organisert via klubb.

Det skal også presiseres at selv om forbundet eller særkretsen har åpnet opp for organisert aktivitet er det kommuneoverlegen som har siste bestemmelses myndighet i sin kommune. Dere vil derfor oppleve at det vil være forskjeller fra kommune til kommune og mellom klubbene.

Klubben vil ta en ny vurdering rett over påsken.

Hilsen Dagligleder og Hovedstyret

Spørsmål rettes til styreleder på tlf 99 00 10 70.

 

Vi gleder oss til vi kan starte opp igjen med idretten😊


https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=NIFs%20anbefalinger%20til%20utf%C3%B8relse%20av%20idrettsaktivitet&utm_content=NIFs%20anbefalinger%20til%20utf%C3%B8relse%20av%20idrettsaktivitet+96358


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.