Viktig info til alle som har en trener rolle eller lagleder rolle i Kvelde IL!

Vennligst følg instrukser under og kontakt oss for videre spørsmål.


Politiattester

Ny ordning for politiattest!

 

Ordningen for politiattester forenkles. Det nye ved ordningen er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for politiattest på eget skjema, gi dette til søkeren, for at søkeren deretter selv skal søke om attest.

Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere 15-18 år må ha søknaden signert av foresatte. Alle trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

 


Hva skal klubben gjøre?

1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet om politiattest

2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren (ligger klar som vedlegg i PDF)

3. Registrerer fremvist politiattest når du har fått den tilbake fra Politiet.Hva skal søkeren gjøre?

1. Selve søknad kan gjøres på: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet finner du på attesten du har lastet ned på denne siden)

3. Last opp bekreftelsen. Husk å fylle inn ditt eget navn og fødselsnummer på bekreftelsen/vedlegget.

4. Vente på svar

5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig i fotball / håndballHar du ikke Bankid eller er under 18 år - kan attesten sendes per post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113

9951 Vardø

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.


Når du får tilsendt politiattest skal denne fremvises til:

Daglig leder: Stian Tveitane

Telefon: +47 45 42 99 51

E-post: post@kveldeil.no

 

Trykk på linken under til NIF sin forklaring på politiattester.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/