Våre sponsorer er viktige for oss!For at vi i Kvelde Idrettslag skal kunne drifte et stort idrettsanlegg og gjøre nye investeringer for våre medlemmer, spiller sponsorene våre en vesentlig rolle! Det er de som gjør det mulig for oss og gå til innkjøp av utstyr og drifte anlegget til det beste for våre medlemmer!

Vi er meget takknemlige for hver enkelt som sponser KIL uansett beløp eller materiell, men vi ønsker stadig å knytte kontakter med nye også! Kunne du tenke deg å støtte KIL, så ta kontakt!


Styret-----