Æresmedlemmer Kvelde idrettslag:


  • Arne Ragnhildrød, født 1. juli 1930
  • Knut Kjølnes
  • Paul Nordkvelde
  • Hans Holm