ÅRSMØTE

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 7. Feb 2022


Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Kvelde Idrettslag.


Pga av Covid-situasjonen oppfordrer vi også i år medlemmer til å delta digitalt på årets årsmøte. 

For å delta digitalt benyttes denne linken; Klikk her for å delta i møtet  


De som ønsker å møte opp fysisk må melde seg på til leder@kveldeil.no senest en uke før årsmøte. 

 

Årsmøtet avholdes tirsdag  22. mars 2022kl 19.30 i Kantina i Kveldehallen 


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 7. mars, til leder på epost leder@kveldeil.no eller pr post til Postboks 25, 3284 Kvelde. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.kveldeil.no


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret