Kvelde IL selger fyrverkeri på Spar i romjulen

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 26. Des 2022

Kvelde idrettslag gjentar salgssuksessen fra i fjor.

Vi selger fyrverkeri fra Svea på Spar i romjulen fra 28.12 til og med 31.12.

Vi har et bredt utvalgt som vil fenge hele familien, alt ifra stjerneskudd til større batterier. 

Vi håper at bygdas innbyggere handler av oss da dette er en viktig inntektskilde for idrettslaget. Med denne inntekten kan vi skape masse aktivitet til barn og unge i bygda.

Medlemmer av idrettslaget som er over 18 år vil kunne kjøpe fyrverkeri med 20% rabatt. Vi ønsker å presisere at den som kjøper må være 18 år eller eldre, og være medlem av idrettslaget for å få rabatt (rabatten vil ikke gjelde om du som foresatt ikke er medlem selv om ditt barn er det). 

Det vil være mulig å melde seg inn som medlem i klubben på utsalgstedet for fyrverkeri. Et støttemedlemskap koster 250 kr i året. NB: medlemskapet er kun gjeldende for 2022. 

 

Åpningstider:

27.12 Tirsdag  Stengt

28.12 Onsdag  kl: 1100-1900

29.12 Torsdag  kl: 1100-1900

30.12 Fredag   kl: 1100-1900

31.12 Lørdag   kl: 1000-1500, eller til utsolgt.


HandleUKE hos Sport 1

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 12. Apr 2022

Da er det endelig tid for rabattfest for våre medlemmer hos Sport 1!

 

Kvelde IL sine medlemmer får -30% på en handel i løpet av uke 17: 25.April – 30. April.

 

Alle klubbens medlemmer skal få et rabattkort av sin trener som leveres i kassen for å få -30% rabatt på en handel den uka.Medlemskontingenten for 2022 er nå sendt ut

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 23. Mar 2022

Medlem- og treningskontigenten er nå  sendt ut. Vi oppfordrer dere til å betale denne raskest mulig. Fakturaen finner dere på mail eller i min idrett. Mottar du faktura i postkassen oppfordrer vi deg til å sende din mailadresse til dagligleder@kveldeil.no slik at vi kan sende deg faktura digitalt i fremtiden.

For at vi kan vedlikeholde vårt område, drive aktiviteter og holde tilbudet vedlike i Kvelde trenger vi disse inntektene. Og skulle det være en grunn til at du ikke har mulighet til å betale, send oss en e-post på dagligleder@kveldeil.no så har vi gode løsninger, alle barna skal få delta på aktivitet i regi av klubben. Det er bedre enn at det ender med purringer og inkasso.
Saksliste til årsmøtet 22.03.2022

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 15. Mar 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 07.02.2021. 

Årsmøtet avholdes den 22.03.2022 i Kveldehallen og på Teams 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

 

Saksliste: 

 

 1. 1. Godkjenne stemmeberettigede 

 1. 2. Velge ordstyrer 

 1. 3. Velge referent 

 1. 4. Velge to til å underskrive årsmøteprotokoll 

 1. 5. Godkjenne innkalling 

 1. 6. Godkjenne sakliste 

 1. 7. Godkjenne forretningsorden 

 1. 8. Gjennomgå idrettslagets årsmeldinger 

 1. 9. Gjennomgå idrettslagets regnskap 

 1. 10. Behandle innkomne forslag og saker 

10.1: Ny garasje/driftsbygning 

10.2: Idrettslagets sykkelgruppe 

10.3: Idrettslagets friidrettsgruppe 

 1. 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

 1. 12. Fastsette utgifter som dekkes av KIL 

 1. 13. Vedta idrettslagets budsjett 

 1. 14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 1. 15. Foreta valg 


 1. Årsmøte avsluttet 

 

 

 Med vennlig hilsen 

 Hovedstyret i Kvelde Idrettslag 
Se vår flotte klubbkolleksjon

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 25. Feb 2022

I samarbeid med Adidas og Sport 1 - Albert Bøe er vi stolte over å vise frem mange av våre sponsorer på klubbkolleksjonen vår :)

Kolleksjonen kjøpes ferdigrykket hos Albert Bøe sport i Larvik.

Si ifra til betjeningen så kan en få trykket på eget navn eller initialer.
ÅRSMØTE

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 7. Feb 2022


Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Kvelde Idrettslag.


Pga av Covid-situasjonen oppfordrer vi også i år medlemmer til å delta digitalt på årets årsmøte. 

For å delta digitalt benyttes denne linken; Klikk her for å delta i møtet  


De som ønsker å møte opp fysisk må melde seg på til leder@kveldeil.no senest en uke før årsmøte. 

 

Årsmøtet avholdes tirsdag  22. mars 2022kl 19.30 i Kantina i Kveldehallen 


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 7. mars, til leder på epost leder@kveldeil.no eller pr post til Postboks 25, 3284 Kvelde. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.kveldeil.no


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret 

 
Full åpning av samtlige treningsgrupper innen idretten :)

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 2. Feb 2022

Det er med glede at idrettslaget kan åpne opp igjen for fult, med kun noen føringer for arrangementer. 

Følgende gjelder i Larvik kommune nå: 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, og med kontakt der det er nødvendig

 

Offentlige arrangementer

 • Ingen antallsbegrensninger
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand, eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller på arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • Arrangører som planlegger for flere enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak som er omtalt i relevant standard om smittevern
Nå er det lys i lysløypa igjen

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 20. Jan 2022

Nå er alt arbeidet knyttet til hogsten i lysløypa vår ferdig.

Anleggs komiteen vår har gjort en fantastisk jobb og kronet verket med å koble opp igjen lyset i løypa.

Grunnet ekstremt høye strømpriser har idrettslaget sett seg nødt til å stramme inn på tiden løypa er belyst. Lyset står på hver dag fra kl: 17:30-21:00.

Vi setter stor pris på at de som benytter seg av løypa Vippser til 12408.


Forlenger samarbeidet med Sport 1.

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 17. Jan 2022

Kvelde IL forlenger samarbeidet med Sport 1 - Albert Bøe ut 2023.

Våre medlemmer får følgende rabatter:

- 20% Adidas klubbkolleksjon.

- 20% på ski, støvler, bindinger og staver

- 10% på øvrig sortiment. 

- Sport 1 trykker også på klubbdressene våre.


Husk å vise frem betalt medlemskontingent for året. Frem til klubben har sendt ut kontingent kan er fjorårets betalt medlemskontingent gyldig.

Du må også registrerte deg i Sport 1 sitt klubbavtale register, Scan QR-kode eller benytt linken for å registrere deg :)

https://sport1.no/bli-medlem?a=02600480
Lettelser i koronatiltak - Dette gjelder for idretten i Larvik nå.

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 14. Jan 2022

Følgende tiltak gjelder for idretten i Larvik frem til regjeringen gjør en ny vurdering i starten av februar. 

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Arrangementer

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
   Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
   Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
   Munnbindpåbud for publikum.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.Info om snøproduksjon

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 7. Jan 2022

Idrettslaget har de siste årene sett seg nødt til å leie inn snøkanoner for å få tilstrekkelig med snø i løypene våre. I år har vi gått til innkjøp av vår egen snøkanon. Kanonen ble kjøpt via et konkursbo og klubben fikk derfor en meget god pris på snøkanonen. 

De siste dagene har dugnadsgruppa vår brukt titalls timer for å få satt opp alt for å kunne starte produksjonen av snø. Snøproduksjonen starter så fort været tillater det. For å starte produksjonen av snø trenger vi at værmeldingen viser minimum -5grader over en lenger periode.

Idrettslaget ønsker å rette en ekstra stor takk til, Kay Røland, John Tallakstad, Robin Andre Karlsen og Bernt Sundet for innsatsen. Vi vet at det også ligger mange timer med arbeid (natt og dag) i produksjon av snø de neste ukene. Idrettslaget og bygda setter stor pris på de flotte skiløypene vi får mulighet til å benytte oss av :)