Full åpning av samtlige treningsgrupper innen idretten :)

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 2. Feb 2022

Det er med glede at idrettslaget kan åpne opp igjen for fult, med kun noen føringer for arrangementer. 

Følgende gjelder i Larvik kommune nå: 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, og med kontakt der det er nødvendig

 

Offentlige arrangementer

  • Ingen antallsbegrensninger
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand, eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller på arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • Arrangører som planlegger for flere enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak som er omtalt i relevant standard om smittevern


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.