Saksliste til årsmøtet 22.03.2022

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 15. Mar 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 07.02.2021. 

Årsmøtet avholdes den 22.03.2022 i Kveldehallen og på Teams 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

 

Saksliste: 

 

 1. 1. Godkjenne stemmeberettigede 

 1. 2. Velge ordstyrer 

 1. 3. Velge referent 

 1. 4. Velge to til å underskrive årsmøteprotokoll 

 1. 5. Godkjenne innkalling 

 1. 6. Godkjenne sakliste 

 1. 7. Godkjenne forretningsorden 

 1. 8. Gjennomgå idrettslagets årsmeldinger 

 1. 9. Gjennomgå idrettslagets regnskap 

 1. 10. Behandle innkomne forslag og saker 

10.1: Ny garasje/driftsbygning 

10.2: Idrettslagets sykkelgruppe 

10.3: Idrettslagets friidrettsgruppe 

 1. 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

 1. 12. Fastsette utgifter som dekkes av KIL 

 1. 13. Vedta idrettslagets budsjett 

 1. 14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 1. 15. Foreta valg 


 1. Årsmøte avsluttet 

 

 

 Med vennlig hilsen 

 Hovedstyret i Kvelde Idrettslag 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.