Se vår flotte klubbkolleksjon

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 25. Feb 2022

I samarbeid med Adidas og Sport 1 - Albert Bøe er vi stolte over å vise frem mange av våre sponsorer på klubbkolleksjonen vår :)

Kolleksjonen kjøpes ferdigrykket hos Albert Bøe sport i Larvik.

Si ifra til betjeningen så kan en få trykket på eget navn eller initialer.ÅRSMØTE

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 7. Feb 2022


Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Kvelde Idrettslag.


Pga av Covid-situasjonen oppfordrer vi også i år medlemmer til å delta digitalt på årets årsmøte. 

For å delta digitalt benyttes denne linken; Klikk her for å delta i møtet  


De som ønsker å møte opp fysisk må melde seg på til leder@kveldeil.no senest en uke før årsmøte. 

 

Årsmøtet avholdes tirsdag  22. mars 2022kl 19.30 i Kantina i Kveldehallen 


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 7. mars, til leder på epost leder@kveldeil.no eller pr post til Postboks 25, 3284 Kvelde. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.kveldeil.no


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret 

 Full åpning av samtlige treningsgrupper innen idretten :)

Postet av Kvelde Idrettslag Hovedstyret den 2. Feb 2022

Det er med glede at idrettslaget kan åpne opp igjen for fult, med kun noen føringer for arrangementer. 

Følgende gjelder i Larvik kommune nå: 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, og med kontakt der det er nødvendig

 

Offentlige arrangementer

  • Ingen antallsbegrensninger
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand, eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller på arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • Arrangører som planlegger for flere enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak som er omtalt i relevant standard om smittevern